Verificari PRAM

Verificarea PRAM asigura masurarea parametrilor instalatiei electrice, masurarea eficientei instalatiei de impamantare si paratrasnetului

Verificarea PRAM asigura masurarea parametrilor instalatiei electrice, masurarea eficientei instalatiei de impamantare si paratrasnetului.

Verificarea PRAM trebuie facuta prin lege o data pe timp uscat si o data pe timp umed. Scopul verificarilor PRAM este evitarea situatiilor periculoase si a accidentelor de munca.

Dupa fiecare verificare PRAM se elibereaza un buletin de verificare ce contine detalierea conditiilor de masurare, tipul de aparat folosit la masuratorile PRAM si avizarile acestui aparat, locul efectuarii masuratorii si autorizatiile ANRE ale firmei ce efectueaza verificarea.

Prin verificarea PRAM periodica se previn astfel accidentele de munca si distrugerea echipamentelor electrice si electronice.

Zone acoperite de verificari PRAM:

  • electrician sector 1 verificari PRAM Bucurestii Noi, Aviatiei, Victoriei, Domenii , Dorobanti, Floreasca, Romana, Plevnei , Grivita, Pajura;
  • electrician sector 2 verificari PRAM : Colentina, Floreasca , Mosilor , Iancului, Obor , Pantelimon , Stefan cel Mare , Tei;
  • electrician sector 3 verificari PRAM : Alba Iulia, Salajan, Unirii, Vitan, Universitate, Rosseti, Victoriei, Nicolae Grigorescu, Dristor, Decebal, Titan, Blv. 1 Decembrie, Chisinau;
  • electrician sector 4 verificari PRAM : Oltenitei , Tineretului , Giurgiului , Filaret , Brancoveanu, Aparatorii Patriei, Vacaresti , Luica, Racovita;
  • electrician sector 5 verificari PRAM : Rahova, Panduri, Cosbuc, Uniri, Salaj, Pieptanari, Ferentari, Alexandriei, Victoriei, 13 Septembrie, Viilor, Petre Ispirescu;
  • electrician sector 6 verificari PRAM: Timisoara, Iuliu Maniu, Drumul Taberei, Militari, Lujerului, Crangasi, Plevnei, Timisoara, Gorjului, Uverturii, Valea Oltului, Compozitorilor, Prelungirea Ghencea, Valea Argesului;
  • electrician verificari PRAM Ilfov

Folosim cookie pentru a oferi o experienta de navigare imbunatatita.